Start Over


Биографични данни за Димитър Хранов.
Препис от Протокол N 6 от Заседание на Варнен. Окр. Земледел- Съвет.
Отчуждава се част от чифлика Кадъ-кьой.
Отпуска се сума за уреди и сечива за Окр. Трикласни училища.
Общините да получават здрав добитък за временно или дълготрайно ползване в мандрите си.
Максимумът на годишния общински данък да бъде 10%.
Гласува се сума за закупуване на 20 жребци за конезаводите в окръга.
Гласува се сума за опитно поле в Добричко.
Гласува се сума за нови семена и препарати за растителна защита.
Гласуват се средства за пчеларски кошери.
Увеличава се пътната такса за междуселищните пътища.
Да се проучи въпросът за залесяване на окръга.
Предложение за намаляване данъка на стопанства, пострадали от стихийни бедствия.
Отпускат се средства за подвижна ветеринарна аптека.
Предложение за откриване на Окръжно железарско училище във Варна.
Избор на управителен съвет.
Награди от лотарията.
Опити с нови култури.
Покана до варненските граждани, притежатели на лозя за събрание относно създаване на временно лозарско дружество.
Въззвание към лозарите и лозарските общини в Пловдивский окръг.
Устав на лозарското противофилоксерно дружество в Пловдивский окръг.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Известник
 Свободен глас
 Сеяч
 Черно море
Data Tag
  1936 год.
  1921 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1894 год.
Съответствия за:  Бързаков, Иван П.
Резултати 1 - 9 от 27.стр.    1   2   3   4  
Serial's cover page Двадесет и пет годишнината от ...     
Сеяч [списание]
бр. 18=19, 10/01/1899
Serial's cover page До господина Старо Загорский О ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 5, 26/02/1902
Serial's cover page Законопроект за повдигание на ...     
Сеяч [списание]
бр. 12=13, 10/12/1897
Serial's cover page Извлечение на по-важните за зе ...     
Сеяч [списание]
бр. 6=7=8, 25/09/1897
Serial's cover page Извлечение от Решенията, взети ...     
Сеяч [списание]
бр. 12=13, 10/12/1897
Serial's cover page Към земеделците в Варненский о ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 22=23, 30/08/1900
Serial's cover page Към земледелците в Варненский ...     
Сеяч [списание]
бр. 7, 10/07/1900
Serial's cover page Лозари сдружавайте се!     
Сеяч [списание]
бр. 11=12, 10/12/1900
Serial's cover page Лозарския конгрес открит днес. ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5575, 01/03/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library