Start Over


Разпределение длъжностите между постоянното присъствие.
Заповед N 345 относно работното време на общинските служители.
Решение N 1 за провеждане на заседнията на общинския съвет в `Зала съединение`.
Решение N 14 за наем на `Зала Съединение`.
Избор на общинския съветник Филип Христов за член на комисия по закона за трудовата поземлена собственост.
За избор на комисия за дейността на общинския магазин.
Решение за цените на местата в общинския театър.
Решение за уволнение и назначение на длъжностите - старши общински лекар, амбулаторен лекар, секретар, директор на техническа служба, директор на общински магазин, градски общински архитект.
Одобрен проект за квартал N 1.
Избор на членове на комитет по издигане на паметник на крал Владислав и комисия за определяне на място за построяване на оръжна ветеринарна лечебница.
Комисия по колективна молба на граждани.
Данни за дължината и състояние на настилката на улиците в град Варна.
За назначаване на Георги Костов на длъжност помощник градски архитект.
За процедура за обявяване в несъстоятелност на фирма `Братя М. Анкови`.
Отлага се решението за строителство на туристически обекти и трамвайни линии.
Доклад на Архитектурното бюро за кооперативен строеж на народни училища.
Доклад на Варненски окръжен инженер за състоянието на пътищата в окръга.
Доклад на секционния инженер по водите.
Приемане на резолюция за конференция на окръжните постоянни комисии в България.
Избор на комисия за проучване устава на Съюза на окръжните съвети в България.
Публикувано като притурка на Варненски общински вестник под заглавие: Кратък преглед на едногодишната стопанска, финансова, социална и културна дейност на Варненския комунистически общински съвет. - 29. декемврий 919 г. - 22. февруарий 921 г.
Общината отпуска 800 лв. за издръжката на общинския лозов разсадник.
Назначен за пом. градски архитект Георги Костов.
[Избрана комисия за справяне с безработицата.]
По износът.
Пристигнали и отпътували параходи.
Преглеждането на младежи от 39 набор.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Културен преглед
 Обнова
Data Tag
  1938 год.
  1928 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1914 год.
Съответствия за:  Костов, Георги
Резултати 1 - 9 от 9.стр.    1   2  
Serial's cover page Административни     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 22, 01/03/1922
Serial's cover page Благоустройствени     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 22, 01/03/1922
Serial's cover page Общинския кинематограф     
Обнова [вестник]
бр. 74, 10/03/1919
Serial's cover page По заграбване на общинската ме ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 48, 11/10/1922
Serial's cover page Протокол N 82 от 5 август     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 31, 24/09/1914
Serial's cover page Публикуване протоколите на Вар ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 30/04/1928
Serial's cover page Резултат от тримесечната финан ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 42, 26/02/1921
Serial's cover page Хроника     
Варненски дневник [вестник]
бр. 10, 20/09/1914
Serial's cover page Новата топла баня
 [обява]
Културен преглед [вестник]
бр. 7, 30/10/1938


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library