Start Over


Протокол от проведения конгрес и новоизбраните Управителен съвет, Проверителен съвет и Журналистически съд към Съюза на журналистите в България.
По избора на допълнителни членове за търговско-индустриалните камари.
Новоназначен член на камарата.
Състояние на времето, посевите и пр. в Шуменски окръг.
`Сбор от практически упътвания, рецепти, формули, таблици и пр. за техническите работници, фабрики и работилници` от Ив. В. Стоенчев.
За неделната почивка на бръснарите във Варна.
[Списък с публикации на морска тематика].
`Към Америка` - повест от П. А. Шишков.
`Дунавски сонети` от Н. В. Ракитин.
`Съвременното състояние на подводното дело` от Ив. Вариклечков.
`Ръководство по рибовъдство` от Грозю Ив. Грозев.
`Съвременна Полша, впечатления от една обиколка из нея` от Васил Бахаров.
`Четиристотин техно-химични рецепти и практически упътвания за техниците, майсторите и разните специалисти из разните фабрики и работилници`, наредил Ив. В. Стоенчев.
`От Севастопол до Цусима` от Вицеадмирал А. Г. фон Нидермиллер.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски новини
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Северна поща
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
Съответствия за:  Стоенчев, Ив. В.
Резултати 1 - 9 от 19.стр.    1   2   3  
Serial's cover page 8-я редовен конгрес на Съюза н ...     
Съюзен вестник на вестниците [вестник]
бр. 3, 06/11/1932
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 47, 14/09/1923
Serial's cover page Едно морско тържество във Варн ...     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1935
Serial's cover page За четенето и използуването му     
Техника и стопанство [списание]
бр. 15, 01/11/1921
Serial's cover page Как Томас Едисон станал изобре ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 9, 01/06/1921
Serial's cover page Материали за намазване, качест ...     
Техника и стопанство [списание]
бр. 7=8, 01/03/1923
Serial's cover page Машинно-техничен наръчник     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1927
Serial's cover page Морски книгопис     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1931
Serial's cover page Насока на нашата индустрия     
Български техник [списание]
бр. 1, 01/01/1920


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library