Start Over


Отчет за състоянието на Академията през 1926-1927 година.
Колко студенти я посещават.
Семинари.,Дипломни изпити.
Преподавателски персонал.
Библиотеки.,Ревизорски курс.
Монетната реформа във Франция.
Двестате фамилии на Франция.
Положението на пшеницата на международния пазар.
Влиянието на кризата върху спестовността.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941-1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
Съответствия за:  Долински, Наум В.
Резултати 1 - 9 от 61.стр.    1   2   3   4   5   6   7  
Serial's cover page Актът на Висшето Търговско Учи ...     
Време [вестник]
бр. 12, 08/12/1925
Serial's cover page Бъдещето на дребното селско ст ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1931
Serial's cover page Българ. репарационен въпрос     
Студентска дума [списание]
бр. 1=2, 26/11/1929
Serial's cover page Висшето търговско училище във ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 162, 02/03/1928
Serial's cover page Външен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 3, 01/07/1936
Serial's cover page Въпроси из областта на българс ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1928
Serial's cover page Годишник на Висшето търговско ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 2, 01/04/1936
Serial's cover page Градинарството в България     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1938
Serial's cover page Десетият събор     
Морски сговор [списание]
бр. 8, 01/10/1933


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library