Start Over


Нов избор на членове за Софийската търговска камара.
Правилник за технически курсове.
Държавно парично възнаграждение на Българското търговско параходно дружество.
Образуване на воден синдикат за излозването на р. Камчия.
Взаимоотношенията на търговците с железниците.
заверяване на спестовните книжки.
Тютюните закупени от Австрия.
Обмитяване на платовете.
Механо-технически вечерен и неделен курс.
Декларации за общия доход.
Идея за ново българско параходно дружество.
Въпрос към ректора - г. Календжиев.
Разсадника за овощия в Трявна ще се премести в Дряново.
Издадени патенти за изобретения на български изобретатели.
Кожарско Акционерно Д-во `Пенчо К. Бонев`.
Признати права на общи облаги.
Курса на митата.
Искане на Варн. търг. камара.
Воден синдикат `Малуша` образуван в Габрово.
Заповед от Министерството на железниците.
Таксите за телеграфната кореспонденция.
Признати права на общи и специални облаги.
Фирмата `Ашер Бенсусан` се мести в София.
Обмяна на квитанции с облигации.
Осигуряване на препоръчани писма и колети.
Митническата експертна комисия.
Събиране на митата.
Протестирани чекове и полици.
Соловарната фабрика на земеделчвеския синдикат `Общ. подем` в Провадия.
Събора на Бълг. Мелничар. Съюз.
Закрито износното бюро при Бълг. Мелничар. Съюз.
Общо годишно събрание на кожарското акц. д-во `Пенчо К. Бонев` в Габрово.
Годишно събрание на Българското Параходно Д-во.
Вносните мита на чуждите жита в Турция.
За лица, които са изгубили квотанциите си от облигационния народен заем.
Продължен е срокът за обменяне касовите бонове по 1000 лева.
Българско Акц. Д-во `Нафта` - София.
Тракийска вечерна забава от Дружеството на тракийците живущи във Варна.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Економистъ
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1939 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1923 год.
  1921 год.
Съответствия за:  Бонев, Пенчо К.
Резултати 1 - 8 от 8
Serial's cover page Съюзът на габровските промишле ...     
Варненски търговски индустриален вестник [вестник]
бр. 10, 06/04/1928
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 604, 09/01/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 607, 16/03/1923
Serial's cover page Кожарска фабрика
 [обява]
Български техник [списание]
бр. 1, 01/03/1921
Serial's cover page Кожарска фабрика
 [обява]
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 1, 11/10/1923
Serial's cover page Кожарско Акционерно Д-во
 [обява]
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1929
Serial's cover page Кожарско акционерно дружество ...
 [обява]
Морски сговор [списание]
бр. 10, 01/12/1928
Serial's cover page Фабрика за кожени материали
 [обява]
Економистъ [списание]
бр. 1, 01/01/1939
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library