Start Over


Коментар на статия във в. Черно Море относно причините за стачките.
За местните избори в гр. Дряново.
Варненският Окръжен Управител е уволнил секретаря при Провадийското Околийско Управление.
В Кулска Околия е основано околийско учителско дружество.
В с. Крумово е основано спестовно акционерно дружество.
Очаква се изпращане на български епископи в Солун и Мелник.
Коментар на новоизлезлия Устав на Народната партия.
Избори за членове на търговската камара.
Изпъдени ученички от Варненската девическа гимназия.
Бившите учители Георги Пенчев и Никола Петков.
Нов архиерейски наместник.
Нехайството на санитарната власт.
Още без учебници.
За главен учител на варненските основни училища -г. Зографов.
Нов комитет.
От една овца три кожи.
Пожар.,Премазан.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Известник
 Народна самозащита
Data Tag
  1907 год.
  1895 год.
Съответствия за:  Недялков, Чони
Резултати 1 - 2 от 2
Serial's cover page Вътрешни     
Народна самозащита [вестник]
бр. 8, 15/03/1895
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 24, 11/11/1907
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library