Start Over


[Правото на свободна практика за техническите служители].
Изменения на дружествения устав.
Една навременна резолюция [за техниците от нисшите технически училища].
Изключване на дружествени членове във Варна.
Нова дружба [към общото дружество на техниците] в Русе.
Избор на ново настоятелство в София.
Отчет за дейността на дружбата във Варна.
Към г. г. Абонатите.
Реферат по хладилното дело от инж. Любченко.
Тържествено откриване на новото средно механотехническо училище в Русе.
Заседание на управителния съвет на общото дружество.
За смъртта на дружественния член Боян Живков.
Беседа на тема `Ние, морето, търговския ни и военен флот` организира Съюзът на възпитаниците на Морското училище.
Съобщение на Варненския гарнизон.
Чай с танци организира д-во `Нови стремежи`.
Учениците от училище `Св. Сава` ще представят битова музикална сценка.
Мичман I ранг Хр. Спиров пристига от София.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Морски преглед
 Морски сговор
 Техника и стопанство
Data Tag
  1935 год.
  1922 год.
  1921 год.
Съответствия за:  Спиров, Христо
Резултати 1 - 7 от 7
Serial's cover page Едно морско тържество във Варн ...     
Морски сговор [списание]
бр. 5, 01/05/1935
Serial's cover page Из Дружества и кооперации     
Техника и стопанство [списание]
бр. 9, 01/06/1921
Serial's cover page Из живота на Съюза на възпитан ...     
Морски преглед [списание]
бр. 14, 16/04/1935
Serial's cover page Как атакувахме кръстосвача `Ха ...     
Морски преглед [списание]
бр. 26, 03/10/1935
Serial's cover page Разни     
Техника и стопанство [списание]
бр. 16, 15/11/1921
Serial's cover page Скръбен спомен     
Техника и стопанство [списание]
бр. 19, 01/02/1922
Serial's cover page Събрания и покани     
Варненски новини [вестник]
бр. 3889, 12/04/1935
   


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library