Start Over


Министър Величков е уволнил варненските учители Н. Стойнов и Н. Славов.
Секретарят на Новоселския околийски началник е уволнен.
Коментар по въпроса за акцизите.
Втори курс на Юридическия факултет на Висшето училище в София е закрит.
Коментар на публикация във в. `Прогрес`.
Софийският общински съвет е постановил, за злоупотреби, да бъдат дадени на съд бившия кмет Д. Петков и арх. Начев.
В гр. Видин е основано учителско дружество.
Видинският окръжен управител е уволнен по политически причини.
За председател на театрално дружество `Вида`-Видин е избран кмета Г. Х. Йончев.
К. Стоилов е приет на аудиенция от Франц Йосиф.
Коментар на статията `Нашето учебно дело`, публикувана във в. Мир.
Коментар на писмо относно събития случили се в с. Коджа бук, Бургаска околия.
На 19 март е започна Македонски конгрес.
Учители от провинцията съобщават, че не се прилагат на практика новите промени в Закона за Народното просвещение.
Съобщение за опити да се попречи на сдружаването на учителите от Южна България.
Финансовият министър настоява за стриктно спазване на Закона за акцизите.
Съобщение от пресата за новоназначени агенти.
Коментар на броя медиците в България.
За злоупотреби със служебното положение на инспектора на ЖП линията Русе-Варна - Бръчков.
Опозицията готви митинг.
За полицейския произвол.
За полицейския произвол в гр. Хасково.
За възвание от учителите от Русенска околия.
Възвание от учителите от гр. Трън.
Няколко учители пречат за създаване на околийско учителско дружество в гр. Добрич.
Опровержение от учителите от гр. Попово.
Протест от Поповското околийско учителско дружество срещу уволняването на учители от гр. Варна и гр. Трявна.
За полицейския произвол в гр. Дупница.
Министър Величков заявил, че не е срещу учителското движение.
За закононарушения извършени от инспектора на железопътна линия Русе-Варна.
В гр. Чирпан е извършено убийство.
Писмо свидетелстващо за финансови злоупотреби препечатано от в. `Глас` и коментар към него.
Писмо до редакцията на в. `Учителска дружба` във връзка с уволнените варненски учители.
За отношението на в. `Черно море` и в. `Учителска дружба` към учителските дружества.
Телеграма от учителското дружество в гр. Бяла Слатина.
По предложението за провеждане в гр. Варна на конгрес на учителите от Източна България.
Дописка за политически уволнения в гр. Оряхово.
Височайшия подарък.
Общински съвет - 1000 лв помощ за Варненското Колоездачно дружество.
Изложба на обуща и други изделия на курса по модерното обущарство в Варна.
Нов Окръжен училищен инспектор.
Нова аптека.
Вечерно време.
Перноспората по лозята.
Стачки.,Получихме дописка - пожарникар пребива слуга.
V-ия Всеславянско-юнашко-соколски събор.
Нова жп линия.
Ново анонимно взаимоспомагателно дружество.
Кражби.,Похвално.,Буря и град.
Пристигнал - сръбски военен аташе.
Заловени са - емигранти за Америка.
Основен учител.
Благодарност-Комитета на Братствотоза за издържане на безплатните ученически трапезарии.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Известник
 Народна самозащита
 Светкавица
Data Tag
  1912 год.
  1910 год.
  1895 год.
Съответствия за:  Христов
Резултати 1 - 6 от 6
Serial's cover page Вътрешни     
Народна самозащита [вестник]
бр. 10=11, 29/03/1895
Serial's cover page Вътрешни     
Народна самозащита [вестник]
бр. 15, 26/04/1895
Serial's cover page Дружествено събрание     
Светкавица [вестник]
бр. 108, 30/06/1912
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 16, 19/06/1910
Serial's cover page [Политически пристрастия]     
Светкавица [вестник]
бр. 9, 25/04/1910
Serial's cover page Важно за търговците - печатниц ...
 [обява]
Светкавица [вестник]
бр. 3, 13/03/1910


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library