Start Over


Забранен износът на розови пръчки.
Износът през варненското пристанище.
Тютюневата режия във Варшава.
Италианската търговска камара в София.
Закона за мерките и теглилките.
Чужденците амбулантни търговци.
Кооперация `Зора` - Гебедже.
Първото Австрийско дунавско параходно д-во.
Каруцарско д-во `Съгласие` - Търново.
Тегленето и меренето на тютюна.
Новият управителен съвет на търговското д-во.
Разменени телеграми по повод двадесетата годишнина от управлението на Борис III и именния ден на престолонаследника.
Разменени телеграми по повод петдесетата годишнина на БДЖ.
Заповед на Министерството на народното просвещение за утвърждаване изменение на устава на организацията.
Новия състав на Главното управително тяло на организацията след XV-ия събор.
Правилниците за фондовете при бургаския клон на организацията.
Бюджет на организацията за 1939 г.
Дежурни лекари.
Министерска заповед разрешава търсенето на мини в царството.
Организационно събрание на работническата социал-демократическа организация.
Събрание на Журналистическото дружество.
Извънреден брой на вестника, посветен на събитията около гръцкото нашествие в България.
Илюстрованият в-к `Политика`.
Празника на народните будители.
Провадийският общински съвет.
Варненското търговско дружество.
Б.Н.Б. моли клиентите.
Окръжно до началниците на телеграфо-пощенските станции.
Признати права на общи и специални облаги.
За износа на едър добитък.
Ревизията на данъците.
Безмитния внос на сурови и полуобработени материали.
Наредба до всички митници.
Забрана за износа на розовите пръчки.
На питанията отправени към индустриалците.
Австрийските параходи.
Управителен съвет на професионалното дружество на варненските търговци.
Фалшиви датски банкноти.
Нови гербови марки.
Вноса на вълнените платове.
Събранието на индустриалното дружество.
Вносното мито за пшеницата.
Нови монети в обръщение.
Кирил Берлинов подарил 200 хил. лева на Софийската Академия на науките.
Есенния панаир в Горна Оряховица.
Железолеярни машини и железарски работилници.
Консулът ни в Цариград.
Конференция на секретарите на търговските камари.
Пристигнали два парахода английски въглища.
Фалшиви двулевови монети.
Зрелостни изпити в търговската гимназия.
Състоянието на индустрията и занаятите в района на Варненската търговска камара.
Новият управителен комитет на Български Търговски Съюз.
Английският параход `Виктория`.
Конференция на управителните тела на съюзите.
Наемателите на дюгени.
Конференция на директоритеи агентите от клоновете и агентурите на Б.Н.Б. в източния регион.
Имотното състояние на Тома Лозанов.
Конференция на търговския, индустрилания и занаятчийския съюзи.
Подуправителя на Б.Н.Б. - Бурилков.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски окръжен вестник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1938 год.
  1935 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
Съответствия за:  Широков, Петър
Резултати 1 - 8 от 8
Serial's cover page Вътрешен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 19, 27/02/1925
Serial's cover page Из живота и дейностьта на орга ...     
Морски сговор [списание]
бр. 9, 01/11/1938
Serial's cover page Комитет на благотворителността ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 26, 15/01/1926
Serial's cover page Организиране благотворителност ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 140, 22/12/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 461, 02/11/1925
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 687, 28/02/1925
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 699, 13/06/1925
Serial's cover page Няма да приема на именния си д ...
 [обява]
Варненски новини [вестник]
бр. 3978, 11/07/1935
 


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library