Start Over


Заседание 4 априлъ 1932 г.
Всенародно е недоволството от политиката на Сговора.
Манифестът на Народния блок.
Предизборни вълнения на полицията.
Полицията пази народа.
Заседание 19. VIII. 1932 г.
Заседание 22. VIII. 1932 г.
Заседание 23. VIII. 1932 г.
Заседание 25. VIII. 1932 г.
Заседание 29. VIII. 1932 г.
Заседание на 7. IX. 1932 год.
Заседание на 8. IX. 1932 г.
Заседание на 9. IX. 1932 год.
Заседание на. 13. IX. 1932 год.
Решениe N32 за приемане бюджета за финансовата 1932-1933 година.
Решениe N33 за приемане правилника за използване об­щинските зеленчукови градини.
Решениe N34 за назначване на комисия за изработване правилник за отделяне на общинската аптека.
Решениe N35 за одобряване търга на училищното насто­ятелство за доставка на дрехи
Решениe N36 за одобряване на командировки.
Решениe N37 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите `слугинско право`.
Решениe N38 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на общинс­кия приход `Сергийно право`.
Решениe N39 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събиране таксите от керемидарниците, тухларниците и др.
Решениe N40 за одобряване на поемните условия за отдаване на предприемач събирането на общинските такси от продажбата на едър добитък `Интизапа`.
Решениe N41 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането на таксите върху `луксозните кучета`.
Решениe N42 за одобряване поемните условия за отдава­не на предприемач събирането таксите на `глава животно вкарано в пазарa за про­дажба`
Решениe N43 за разглеждане на молбата на Кооперация Димятъ за изкупване сградата й.
Решениe N44 за одобряване на литографирането на 6000 екземпляра плана на гр. Варна.
Решениe N45 за приемане първия допълнителен бюджет на общинската аптека за финансовата 1932/33 г.
Решениe N46 за продажба на търг на общински имоти.
Решениe N48 за взимане на заем за постройка на училищни сгради.
Решениe N49 за разискване отделянето в отделни об­щински предприятия В`одно-канализационо` и `Курортно бюро`.
Решениe N50 за командировки.
Решениe N51 за приемане правилник за изработване кре­дит от от разходната част на бюджета по общината.
Решение N52 за утвърждаване на търг за фотографиране в морската градина и плажа.
Решение N53-54 за неодобряване на търг за наем на имот
Решение N55 за насрочване на нов търг за наем на имот.
Решение N56 за насрочване на нов търг за наем на имот.
Решение N57 за отдаване на имот под наем.
Решение N58 за търг за доставка на водопроводни части.
Решение N59 за доствка на храна за общинския майчин дом.
Решение N60 tтърг за печатни материали.
Решение N61 за условия за доствка на материали за пожарната команда.
Решение N62 за условия за доставка на строителни материали.
Решение N63 за доставка на дрехи за пожарната команда.
Решения N64-69 за събиране на местни такси.
Решение N70-72 за отдаване на имоти под наем.
Решение N74 за общинския бюджет.
Решение N75 Докладва се предложението на общинските съветници на работническо—селско трудовия блок.
Решение N76 за комисия за финансовото отделение.
Решение N77 Освобождава гаранцията на Димитър Панчев, медицински фелдшер.
Решение N78 за връщане на неправилни внесени суми.
Решение N79 за одобрение на командировки.
Решение N80 за обобряване заповеди на комисаря по прехраната.
Решение N81-82 одобряват протокола на общ. комисия Т.3.С.
Решение N84 разискване по `правилника за бедните`.
Решение N85 oтменя последната алинея на п. 2 от решението си N 9/71 от 24 II т.г.
Решение N86 за комисия, която да провери облагателния списък.
Решение N87 за помощ за инвалид.
Решение N88 за отдаване на имот под наем.
Решение N89 Приема се правилника за признаване на бед­ност в гр. Варна.
Решение N90 за социални помощи.
Решение N91 за отдаване на имот под наем.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Северна поща
 Славянин
Data Tag
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
Съответствия за:  Ненков, Драгой
Резултати 1 - 9 от 21.стр.    1   2   3  
Serial's cover page В общинският съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 272=273, 16/04/1932
Serial's cover page Вчерашните митинги против упра ...     
Славянин [вестник]
бр. 12, 27/05/1930
Serial's cover page Вчерашният празник     
Варненски новини [вестник]
бр. 116, 28/11/1924
Serial's cover page Големият народен блок ще донес ...     
Славянин [вестник]
бр. 42, 14/06/1931
Serial's cover page Голямото събрание на националл ...     
Славянин [вестник]
бр. 11, 20/05/1930
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 284, 01/09/1932
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 287=288, 01/10/1932
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 304=305, 02/03/1933
Serial's cover page Из общинския съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 306=307, 20/03/1933


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library