Start Over

      = Териториално и селищно устройство - България - нормативни актове
      94 

1 15
Title Author(s) ISBN Year
Актуални въпроси на устройството на територията и строителството  [книга]     Ковачев, Савин Веселинов     978-954-608-145-2     2007  
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията  [книга]     Ковачев, Савин Веселинов     978-954-608-236-7     2016  
Закон за кадастъра и имотния регистър  [книга]     България. Закони и др. п.     954-9544-14-1     2001  
Закон за кадастъра и имотния регистър  [книга]     България. Закони и др. п.          2000  
Закон за кадастъра и имотния регистър  [книга]     България. Закони и др. п.     978-954-730-887-9     2014  
Закон за кадастъра и имотния регистър  [книга]     България. Закони и др. п.     978-954-730-988-3     2016  
Закон за кадастъра и имотния регистър  [книга]     България. Закони и др. п.     978-619-226-113-9     2019  
Закон за кадастъра и имотния регистър  [книга]     България. Закони и др. п.     954-730-208-6     2004  
Закон за местното самоуправление и местната администрация  [книга]     България. Закони и др. п.          2000  
Закон за териториално и селищно устройство  [книга]     България. Закони и др. п.          1996  
Закон за териториално и селищно устройство  [книга]     България. Закони и др. п.          1997  
Закон за териториално и селищно устройство  [книга]     България. Закони и др. п.     954-8542-02-1     1998  
Закон за устройство на територията  [книга]     България. Закони и др. п.     954-8931-31-1     2003  
Закон за устройство на територията  [книга]     България. Закони и др. п.     954-730-295-7,978-954-730-295-2     2006  
Закон за устройство на територията  [книга]     България. Закони и др. п.     954-382-004-X     2005  


    1   2   3   4   5   6   7  

Database name | New search | Home page | Help | Exit | Bulgarian version

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2019 Public Library