.Нова България [вестник:седмичник] : Вестник за политика и книжевност / Димитър Георгиев - Год. 1, N 1-19 (1887/1888). - Варна; печ. Хр. Н. Войников : Димитър Георгиев, 1887/1888. - 40 см