.Академически вести [вестник:месечник] : Вестник на Дружеството на завършилите Висшето търговско училище в гр. Варна / Ред. Ив. Пандов - Год. 1, N 1 (1934) - Год. 8, N 4 (1941). - Варна; печ. Новини : , 1934-1941