.Български техник [списание:месечник] : Месечно списание за техниката и индустрията / Ред. Георги Буков - Год. 1, N 1 (1920) - Год. 3, N 10 (1922). - Варна; печ. Зора : Георги Буков, 1920-1922