.Добружа [вестник:седмичник] : Орган на комитетите България за себе си във Варненски окръг / К. Попов - Год. 1, N 1-14 (1887/1888). - Добрич; печ. Л. Нитче : К. Попов, 1887/1888. - 50,5 см