.Домакиня [списание:месечник] : Притурка на сп. Женский свят: С особено приложение за образци на ръкоделия / Теодора Г. Ноева - 1893-1898. - Варна; печ. Л. Нитче : Теодора Г. Ноева, 1893-1898. - 31 см