.Народна самозащита [вестник:седмичник] : Орган на народните интереси / Димитър Георгиев - Год. 1, N 1-25 (1895). - Варна; п-ца Хр. Н. Войников : Димитър Георгиев, 1895. - 46 см