.Женски свят [списание:седмичник] : Периодическо списание, редактирано от жени за госпожи и госпожици / Теодора Г. Ноева - Год. 1, N 1 (1893) - Год. 6, N 24 (1898). - Варна; печ. Л. Нитче : Теодора Г. Ноева, 1893-1898. - 47 см