.Културен преглед [вестник:седмичник] : Двуседмичник за култура, наука, стопанство и общественост - Год. 1, бр. 1 (1938/1939) - Год. 3 N 28 (1941). - Варна; печ. А. Ю. Пъндъклийски : [б. и.], 1938/1939-1941