.Здравие [вестник:седмичник] : Общодостъпен медицинский и хигиенический вестник / Ред. -изд. Борис А. Окс - Год. 1, кн. 1 (1885) - Год. 3, кн. 15 (1887). - Варна; печ. Л. Нитче : Ред.-изд. Борис А. Окс, 1885-1887. - 27 см