.Варненски общински вестник [вестник:седмичник] : Ще излиза обикновено на 1 и 15 всеки месец / Варненско градско общинско управление - Год. 1, бр. 1 (1888) - Год. 39, бр. 15 (1939); Год. 1, N 1-5 (1991). - Варна : Варненско градско общинско управление, 1888-1939; 1991. - 30 см