.Народна музика [списание:друга] : Излиза всеки месец в два екзимпляра за пение и фортепиано / А. А. Стоянов и Р. М. Рачов . - Варна : А. А. Стоянов и Р. М. Рачов, 1889. - 26 см