.Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I [сборник:годишник] / Варненска държавна мъжка гимназия Фердинанд I . - Варна : Варненска държавна мъжка гимназия Фердинанд I, 1897-1912. - 22 см