.Морски сговор [списание:месечник] : Официален орган на Българския народен морски сговор / Български народен морски сговор - Год. 1, бр. 1 (1924) - Год. 21, бр. 4 (1944). - Варна; печ. Зора : Български народен морски сговор, 1924-1944