.Добруджанско слово [вестник:ежедневник] : Излиза три пъти седмично / Ред. Ст. Петров - Год. 1, бр. 1 (1918) - Год. 5, бр. 307 (1922). - Варна; печ. Добруджа : Ст. Петров, 1919. - 20 см