.Училищна практика [списание:месечник] : Месечно списание за уяснение и практическа приложба на новите веяния в областта на методиката%Месечно списание за дидактично художество / д-р К. Свраков, д-р Ст. Чакъров - Год. 1, N 1 (1906) - Год. 7, N 6 (1912). - Варна; печ. К. Евстатиев : , 1906-1912. - 20 см