.Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник:ежедневник] - Год. 1, N 1 (1916) - Год. 3, N 587 (1918). - Варна : Благотворителен комитет за граждански грижи, 1916-1918