.Економически преглед [списание:седмичник] : Списание за обществено-стопански въпроси / Търговско-индустриалната камара и Стокова борса - Варна - Год. 1, N 1-20 (1914/1915). - Варна; печ. Зора : Търговско-индустриална камара, 1914/1915. - 29 см