.Към небето [вестник:седмичник] : Авиатичен лист. Излиза на 1 и 15 число / Ред. Иван Гевренов . - Варна : Иван Гевренов, 1911-. - 32 см