.Народна сила [вестник:седмичник] : Орган на Варненския окръжен демократически комитет / Ред. Н. Кънев - Год. 1, N 1 (1900/1901)-Год. 2, N 44 (1910/1911). - Варна : [б.и.], 1900-1911. - 38 см