.Варненски окръжен вестник [вестник:седмичник] : Излиза два пъти в месеца. Официално издание на Варненската окръжна постоянна комисия / Официално издание на Варненската окръжна постоянна комисия - Год. 1, N 1 (1910) - Год. 11, N 27 (1931). - Варна : Варненска окръжна постоянна комисия, 1910-1931. - 30 см