.Варненски окръжен вестник [вестник:седмичник] : Излиза два пъти в месеца / Официално издание на Варненската окръжна постоянна комисия - Год. 1, бр. 1 (1910) - Год. 11, бр. 27 (1931). - Варна : Варненска окръжна постоянна комисия, 1910-1931. - 30 см