.Варненски новини [вестник:ежедневник] : Ежедневен информационен вестник / Ред. Велко Юруков . - Варна; печ. Взаимност : Велко Юруков, 1912-1944. - 30 см