.Добруджански глас [вестник:седмичник] / Върховен добруджански комитет - Год. 1, бр. 1-27 (1919). - София; печ. Добруджа : Върховен добруджански к-т, 1919. - 26 см