.Литературни новини [вестник:седмичник] : Двуседмичник за литература, изкуство, наука и обществен живот / [б.и.] - Год. 1, N 1 (1941/1942) - Год. 3, N 27 (1943/1944). - Варна; печ. Изгрев : [б.и.], 1941-1944. - 26 см