.Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна [вестник:ежедневник] / ОФ - Год. 1, N 1-25 (1944). - Варна : ОФ, 1944. - 30 см