.Морско ехо [вестник:друга] : Вестник за информация и реклама / Кирил Мирославов - Год. 1, бр. 1 (1925) - Год. 18, бр. 4 (1943). - Варна; печ. Светлина : Кирил Мирославов, 1925-1943. - 30 см