.Свободна Добруджа [вестник:седмичник] : Седмичен вестник за национални въпроси. Орган на левицата в Добружданското движение / Ред. П. Вичев - Год. 1, N 1 (1926/27) - Год. 8, N 3 (1934). - София; печ. Съгласие : [б.и.], 1928-1931. - 30 см