.Вечерни часове [списание:седмичник] : Полумесечно литературно и културно списание / Александър Великов - Год. 1, N 1-5 (1922). - Варна; печ. Зора : Александър Великов, 1922. - 20 см