.Варненски търговски индустриален вестник [вестник:седмичник] : Седмичник за търговия, индустрия, финанси и стопанство / Велко Юруков - Год. 1, бр. 1 (1928) - Год. 1, бр. 22 (1928). - Варна; печ. Светлина : Велко Юруков, 1928. - 30 см