.Търговски фар [вестник:ежедневник] : Орган за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земеделие и индустрия / Урежда уреднически комитет - Год. 1, N 1 (1908/1909) - Год. 7, N 658 (1915). - Варна; печ. Просвета : [б.и.], 1908-1915. - 26 см