.Варненски работник [вестник:седмичник] : Орган на Варненската Окръжна комунистическа организация / Варненска Окръжна комунистическа организация - Год. 1, бр. 1 (1919) - Год. 2, бр. 25 (1923). - Варна : Варненска Окръжна комунистическа организация, 1921-1923. - 26 см