.Варненски работник [вестник:седмичник] : Орган на Варненската Окръжна комунистическа организация - Год. 1, N 1 (1919) - Год. 2, N 25 (1923). - Варна : [б.и.], 1919-1923. - 26 см