.Световен фар [вестник:седмичник] : Седмичен илюстрован вестник / Васил Павурджиев - Год. 1, N 1-17 (1927). - Варна : Васил Павурджиев, 1927. - 26 см