.Морска мисъл [magazine:месечник] : Месечно списание за морски спорт и литература / Официален орган на Българската национална морска спортна федерация - Год. 1, бр. 1 (1930) - Год. 3, бр. 5 (1933). - Варна; печ. Добри Тодоров : Морско спортно д-ство Кораб - Варна, 1930-1933. - 25 см