.Морски преглед [списание:седмичник] : Двуседмичник за морска просвета и обнова / Ред. к-т. - Год. 1, N 1 (1934/1935) - Год. 10, N 190 (1943/1944). - Варна; печ. Мор. уч. част : [б.и.], 1934-1944. - 26 см