.Студентска дума [списание:друга] : Орган на Висшето търговско учителско училище / [б.и.] - Год. 1, N 1 (1929) - Год. 2, N 8 (1930). - Варна : [б.и.], 1929-1930. - 26 см