.Спортна мисъл [вестник:ежедневник] : Периодичен лист за туризъм и спорт / Печо Господинов - Год. 1, бр. 1-2 (1922). - Варна; печ. Гутенберг : Печо Господинов, 1922. - 26 см