.Бюлетин [вестник:месечник] / Централно настоятелство на Северобългарската спортна лига - Год. 1, N 1-4 (1923). - Варна : Централно настоятелство на Северобългарската спортна лига, 1923. - 32 см