.Вестник Варненски инвалид [вестник:месечник] / Дружеството на тежката инвалидност от войните . - Варна : Дружество на тежката инвалидност от войните, 1923. - 48 см