.Вестник на инвалидите [вестник:месечник] : В полза на инвалидите, вдовиците и сираците от войните / Общоградски комитет . - Варна : Общоградски комитет, 1923-1924. - 30 см