.Вечерна поща [вестник:месечник] : Курортен брой на в. Шангова : Специално издание / Стоян С. Шангов . - Варна : С. С. Шангов, 1923. - 60 см